iOS Vietnam Forum

 1. Ứng Dụng - Trò Chơi

  Ứng Dụng - Trò Chơi

  Ứng Dụng - Trò Chơi dành cho iOS miễn phí tại XDAVN
  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  11
  RSS
  Xem Tất Cả
 2. Thủ thuật iOS

  Thủ thuật iOS

  Hướng dẫn thủ thuật cho người dùng điện thoại iPhone tại XDA Việt Nam
  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  175
  RSS
  Xem Tất Cả
 3. iOS - Thảo Luận Chung

  iOS - Thảo Luận Chung

  Chép ảnh vào iOS Camera Roll trực tiếp không cần iTunes (JB/non JB) Tổng hợp - Link tải về Công cụ Jailbreak Tin nhắn có thể ảnh huởng bất kỳ iPhone/iPod/iPad nào (crash/reboot)
  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  8
  RSS
  Xem Tất Cả
 4. Tư Vấn - Hỏi Đáp - Hỗ Trợ Kĩ Thuật

  Tư Vấn - Hỏi Đáp - Hỗ Trợ Kĩ Thuật

  Tư Vấn - Hỏi Đáp - Hỗ Trợ Kĩ Thuật liên quan tới iOS và iPhone các dòng fthieets bị của Apple
  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  6
  RSS
  Xem Tất Cả