Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Beat_shot Beat_shot {beat_shot}
Beauty Beauty {beauty}
Biggrin Biggrin {biggrin}
Big_smile Big_smile {big_smile}
Bike Bike {bike}
Birthday Birthday {Birthday}
Boom Boom {boom}
Boss Boss {boss}
Brick Brick {brick}
Burn_joss_stick Burn_joss_stick {burn_joss_stick}
Bye Bye {bye}
Byebye Byebye {byebye}
Canny Canny {canny}
Capture Capture {capture}
Cheers Cheers {cheers}
Choler Choler {choler}
Confused Confused {confused}
Cool Cool {cool}
Cool 2 Cool 2 {cool 2}
Cry Cry {cry}
Doublegun Doublegun {doublegun}
Doubt Doubt {doubt}
Dribble Dribble {dribble}
Eek Eek {eek}
Embarrassed Embarrassed {embarrassed}
Feel_good Feel_good {feel_good}
Fix Fix {fix}
Flame Flame {flame}
Frown Frown {frown}
Go Go {go}
Haha Haha {haha}
Hang Hang {hang}
Hell_boy Hell_boy {hell_boy}
Hug Hug {hug}
Hungry Hungry {hungry}
Lay Lay {lay}
Lmao Lmao {lmao}
Tuzki-1 Tuzki-1 Tuzki-1
Tuzki-2 Tuzki-2 Tuzki-2
Tuzki-3 Tuzki-3 Tuzki-3
Tuzki-4 Tuzki-4 Tuzki-4
Tuzki-5 Tuzki-5 Tuzki-5
Tuzki-6 Tuzki-6 Tuzki-6
Tuzki-7 Tuzki-7 Tuzki-7
Tuzki-8 Tuzki-8 Tuzki-8
HelloBrown-1 HelloBrown-1 HelloBrown-1
HelloBrown-10 HelloBrown-10 HelloBrown-10
HelloBrown-11 HelloBrown-11 HelloBrown-11
HelloBrown-12 HelloBrown-12 HelloBrown-12
HelloBrown-13 HelloBrown-13 HelloBrown-13
HelloBrown-14 HelloBrown-14 HelloBrown-14
HelloBrown-15 HelloBrown-15 HelloBrown-15
HelloBrown-16 HelloBrown-16 HelloBrown-16
HelloBrown-17 HelloBrown-17 HelloBrown-1
HelloBrown-18 HelloBrown-18 HelloBrown-18
HelloBrown-19 HelloBrown-19 HelloBrown-19
HelloBrown-2 HelloBrown-2 HelloBrown-2
HelloBrown-20 HelloBrown-20 HelloBrown-20
HelloBrown-3 HelloBrown-3 HelloBrown-3
HelloBrown-4 HelloBrown-4 HelloBrown-1
HelloBrown-5 HelloBrown-5 HelloBrown-5
HelloBrown-6 HelloBrown-6 HelloBrown-6
HelloBrown-7 HelloBrown-7 HelloBrown-7
HelloBrown-8 HelloBrown-8 HelloBrown-8
HelloBrown-9 HelloBrown-9 HelloBrown-1
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o