ROM LineageOS Official 14.1 Weekly build (Z00A/Z008)

nguyenhung9x 12/3/17 50
 1. xauvankieu

  xauvankieu Thành Viên Dự Bị

 2. Con Chim Lạnh Lùng

  Con Chim Lạnh Lùng Thành Viên Dự Bị

  Con Chim Lạnh Lùng
   
 3. anhtaicrphon

  anhtaicrphon Thành Viên Dự Bị

 4. jindo567vn

  jindo567vn Thành Viên Dự Bị

 5. zedarot

  zedarot Thành Viên Dự Bị

 6. vanphilpt

  vanphilpt Thành Viên Dự Bị

  vanphilpt
   
 7. nguyenanhduc141991

  nguyenanhduc141991 Thành Viên Dự Bị

 8. tradalanh031

  tradalanh031 Thành Viên Dự Bị

  tradalanh031
  good
   
 9. Vu duc long

  Vu duc long Thành Viên Dự Bị

  Vu duc long
  H
  Ay
   
 10. baolh

  baolh Thành Viên Dự Bị

  baolh
   
 11. Nguyễn Bá Đạt

  Nguyễn Bá Đạt Thành Viên Dự Bị