HLTP3103

Thành Viên Chính Thức, Nam, 22, đến từ KTX khu B đại học quốc gia TPHCM