Điểm thưởng dành cho hungximbex

 1. 10
  Thưởng vào: 4/8/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 2
  Thưởng vào: 7/6/16

  Bài viết được Like

  Cần 2 like để được danh hiệu này

 3. 10
  Thưởng vào: 5/6/16

  Thành viên chính thức

  Cần mười post để được làm thành viên chính thức