Điểm thưởng dành cho nguyenhung9x

 1. 20
  Thưởng vào: 11/9/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 15
  Thưởng vào: 11/9/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 11/9/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 11/9/16

  Bài viết được Like

  Cần 2 like để được danh hiệu này

 5. 10
  Thưởng vào: 11/9/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  Thưởng vào: 11/9/16

  Thành viên chính thức

  Cần mười post để được làm thành viên chính thức