onapthanh

Thành Viên Dự Bị, Nam, 38, đến từ Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam