Covert LG G7 Mỹ Sprint, Verizon, US Cellular và AT&T thành LG G7 Quốc Tế Canada

Covert LG G7 Mỹ Sprint, Verizon, US Cellular và AT&T thành LG G7 Quốc Tế Canada

MC Donald 6/8/18 336
 1. MC Donald

  MC Donald Thành Viên Tích Cực

  Xin chào mọi người. LG G7 ThinQ mỹ với giá thành rất tốt, máy chất tuy nhiên còn một số hạn chế về vấn đề nhà mạng mỹ.
  NHƯỢC ĐIỂM LG G7 ThinQ Mỹ

  • Update lên phiên bản mới dễ gặp lỗi như mất 4G hay 3G
  • Sóng kém hơn các phiên bản khác
  • Bị lock sim nếu như factory bằng phím cứng
  • Phần mềm chưa thực sự chuẩn LG và nhiều app rác ( như trình nhắn tin không phải của LG mà trình tin nhắn gốc google, thiếu trình nghe nhạc LG, trình xem ảnh LG,... ).
  maxresdefault.jpg
  Vì vậy nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Convert Biến LG G7 ThinQ mỹ thành bản G7 ThinQ quốc tế nhằm khắc phục hoàn toàn những nhược điểm mà bản mỹ có. Mang lại sự trải nghiệm LG G7 tốt nhất.​

  Bước 1.) CHUẨN BỊ:

  • Download file LGUP MOD về để flash rom:
  Hidden Content:
  You must reply before you can see the hidden data contained here.

  • Download file Rom LG G7 Quốc Tế Android 8.0
  Hidden Content:
  You must reply before you can see the hidden data contained here.
  Bước 2.) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
  - Giải nén file LGUP down về và cài driver cho điện thoại bằng file LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0.exe trong thư mục LGUP
  - Copy thư mục Model trong LGUP vừa giải nén vào thư mục C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP
  - Tắt điện thoại, sau khi máy tắt hẳn thì nhấn giữ phím tăng âm lượng rồi cắm cáp vào để chuyển sang chế độ download mode.
  - Chạy file LGUP.exe
  - Tích chọn ở phần PROCESS các bạn chọn chế độ PARTITION DL trên LGUP như hình bên dưới.
  [​IMG]
  - Trong phần FILE Type các bạn chọn đường dẫn đến file KDZ H93320E vừa tải về và bấm nút Start
  - Khi hiện ra bản Partition list thì đánh dấu tích chọn tất cả như hình bên dưới và bấm OK.
  [​IMG]
  - Quá trình nạp bắt đầu chạy, sau khi flash xong rom vào máy sẽ bị treo logo các bạn tiếp tục thực hiện bước còn lại để hoàn thành.

  Bước 3.) HƯỚNG DẪN HARD RESET (khôi phục hệ thống)

  • Giữ nút Volume GiảmPower cho máy tắt nguồn đi.
  • Sau khi tắt nguồn tiếp tục giữ nút Volume GiảmNút nguồn đến khi logo LG hiện ra
  • Khi logo LG vừa hiện ra thì thả ngay nút nguồn ra nhưng vẫn giữ nút Volume Giảm và tiếp tục nhấn lại nút nguồn và giữ hoặc nhấp nhanh nút nguồn nhiều lần.
  • Đến khi tùy chọn Factory reset menu hiện ra.
  • Các bấm tiếp Volnme Giảm chọn YES và bấm nút nguồn để xác nhận.

  Bước 4: Giải quyết vấn đề lag khi chơi game :
  Vào Cài đặt >> Chung >> Chơi trò chơi >> Thời Gian Nghĩ chọn tắt >> Đồ họa trò chơi chọn về độ phân giải FullHD xong. mỗi lần cài game mới thì vào đấy và chọn game vừa tải rồi chọn độ phân giải FullHD là được.
   

  Welcome to Diễn đàn XDA Việt Nam

  Register to the forum today to experience the full range of features. All free !

  Chỉnh sửa cuối: 17/8/18
  Đang tải...
 2. thainhattam

  thainhattam Thành Viên Chính Thức

  Chỉnh sửa cuối: 8/11/18
 3. thoiapple923

  thoiapple923 Thành Viên Chính Thức

 4. NHT

  NHT Thành Viên Chính Thức

 5. ngocgiap32

  ngocgiap32 Thành Viên Dự Bị

  ngocgiap32
  cái này áp dụng cho G7 Hàn được ko chủ threads?
   
 6. tuanminhng

  tuanminhng Thành Viên Dự Bị

 7. mayanhgiare

  mayanhgiare Thành Viên Dự Bị

  mayanhgiare
  Sprint lên bản này 4G ổn không mọi người?
   
 8. tru truc

  tru truc Thành Viên Dự Bị

 9. Faheem

  Faheem Thành Viên Chính Thức

 10. DFSDFDFSDFSD

  DFSDFDFSDFSD Thành Viên Dự Bị

 11. kakarocket

  kakarocket Thành Viên Chính Thức

 12. Dang Hung

  Dang Hung Thành Viên Dự Bị

  Dang Hung
  G7 sprint đang ở 11a có dùng bản này được không ạ, lên bản này bị khóa sim rồi huhu
   
 13. NHT

  NHT Thành Viên Chính Thức

  NHT
  NHT
  của bạn trước là G710ULM hay G710Pm vậy b
   
 14. seydaxsoft

  seydaxsoft Thành Viên Dự Bị

  seydaxsoft
  [QUOTE = "MC Donald, post: 67402, member: 29428"] Hello everyone. LG G7 ThinQ fine with very good price, the machine but also some restrictions on the problem of home network fine.
  LIKE LG G7 ThinQ USA


  • Update to the new version is easy to miss such as loss of 4G or 3G
   Worse than other versions
   Lock the sim if factory with hard keys
   Software not really standard LG and many garbage apps (such as non-LG messaging google lg, lg player, lg image viewer, etc).
  [ATTACH = full] 10376 [/ ATTACH]​
  So now I will guide you to convert the LG G7 Thin Q into the international version of G7 ThinQ to completely overcome the disadvantages that the United States. Bring the best LG G7 experience.​

  Step 1.) PREPARATION:


  • Download file LGUP MOD to flash rom:
  *** Nội dung không thể trích báo được.


  • Download file LG LG G7 International Android 8.0
  *** không thể nội dung nội dung có thể không được quoted. *** *** Nội dung nội thất không thể được trích báo. ***
  Step 2.) INSTALLATION GUIDE:
  - Unpack the LGUP file and install the driver for your phone using the LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0.exe file in the LGUP folder.
  - Copy the Model folder in LGUP to the C: \ Program Files (x86) \ LG Electronics \ LGUP folder
  - Turn off the phone, after the machine is off then press the volume up and then plug the cable to switch to download mode.
  - Run the LGUP.exe file
  - Select PROCESS in the PARTITION DL mode on the LGUP as shown below.
  [​IMG]
  In the FILE Type section, select the path to the downloaded KDZ H93320E file and press the Start button
  - When the Partition list appears , tick all the check boxes as shown below and click OK.
  [​IMG]
  - The loading process starts, after flashing the rom to the machine will hang the logo you continue to perform the remaining steps to complete.

  Step 3.) HARD RESET HARDWARE (restore system)


  • Hold down the Volume Down and Power button to turn off the power.
   After turning off the power continue to hold down the Volume and Power button until the LG logo appears.
   When the LG logo appears, immediately release the power button but keep the Volume down and continue to press the power button and hold or click the button quickly. source many times.
   The factory reset menu appears.
   The next press Volnme Reduce select YES and press the power button to confirm.

  Step 4: Solve the game lag problem:
  Go to Settings >> General >> Game play >> Time to select the shortcut >> FullHD resolution game finished graphics . Each time you install a new game, then go to and select the game has downloaded and then select the FullHD resolution is ok. [/ QUOTE]
  thank you
   
  1. nguyenanh29
   Cho mình hỏi lg G7 của mình mã ULM đã lên Android 9 thì có convert qua bản quốc tế được không ?
    
  2. Tuyenhi
   links die gần hết
    
 15. changatu

  changatu Thành Viên Chính Thức

 16. Khoảng Lặng

  Khoảng Lặng Thành Viên Dự Bị

 17. SurfaceVN.com

  SurfaceVN.com Thành Viên Dự Bị

 18. Doom

  Doom Thành Viên Dự Bị

 19. huygaune

  huygaune Thành Viên Chính Thức

 20. MinhThanh

  MinhThanh Thành Viên Dự Bị

  MinhThanh
  bản hàn có làm được không bác ơi
   
 21. dee44

  dee44 Thành Viên Dự Bị

  dee44
  [QUOTE = "MC Donald, post: 67402, участник: 29428"] Привет всем. LG G7 ThinQ отлично с очень хорошей ценой, машина, но и некоторые ограничения на проблему мелкой домашней сети.
  LIKE LG G7 ThinQ США


  • Обновление до новой версии легко пропустить, например, потеря 4G или 3G
   хуже других версий.
   Заблокируйте SIM-карту, если завод с жесткими ключами.
   Программное обеспечение не является стандартным LG и многими приложениями для мусора (такими как обмен сообщениями без LG google lg, lg player, lg viewer и т. д.).
  [ATTACH = full] 10376 [/ ATTACH]​
  Итак, теперь я проведу вас, чтобы преобразовать LG G7 Thin Q в международную версию G7 ThinQ, чтобы полностью преодолеть недостатки, которые Соединенные Штаты. Принесите лучший опыт LG G7.​

  Шаг 1.) ПОДГОТОВКА:


  • Скачать файл LGUP MOD для flash rom:
  *** Nội dung không thể trích báo được.


  • Скачать файл LG LG G7 International Android 8.0
  *** không thể nội dung nội dung có thể không được цитирует. *** *** Nội dung nội thất không thể được trích báo. ***
  Шаг 2.) РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:
  - Распакуйте файл LGUP и установите драйвер для своего телефона, используя файл LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0.exe в папке LGUP .
  - Скопируйте папку Model в LGUP в папку C: \ Program Files (x86) \ LG Electronics \ LGUP
  - Выключите телефон после выключения аппарата, затем нажмите громкость вверх, а затем подключите кабель, чтобы переключиться в режим загрузки.
  - Запустить файл LGUP.exe
  - Варианты интеграции на ПРОЦЕССЕ режима выбора РАЗДЕЛА DL на LGUP , как показано ниже.
  [​IMG]
  В разделе FILE Type выберите путь к загруженному файлу KDZ H93320E и нажмите кнопку « Пуск»
  - Когда появится список разделов , отметьте все флажки, как показано ниже, и нажмите «ОК».
  [​IMG]
  - Процесс загрузки начинается, после того, как вспышка rom на машине повесит логотип, который вы продолжаете выполнять оставшиеся шаги для завершения.

  Шаг 3.) HARD RESET HARDWARE (система восстановления)


  • Удерживайте нажатой кнопку уменьшения громкости и питания , чтобы отключить питание.
   После выключения питания продолжайте удерживать кнопку громкости и мощности, пока не появится логотип LG.
   Когда появится логотип LG, немедленно отпустите кнопку питания, но удерживайте громкость и продолжайте нажимать кнопку питания и удерживайте кнопку или быстро нажмите кнопку. источник много раз.
   Появится меню заводских настроек .
   Следующее нажатие Volnme Уменьшить выберите YES и нажмите кнопку питания для подтверждения.

  Шаг 4: Решите проблему с задержкой игры:
  Перейдите в раздел «Настройки» >> «Общие» >> Игровая игра >> Время, чтобы выбрать ярлык >> Полная игра с разрешением HDH закончила графику . Каждый раз, когда вы устанавливаете новую игру, переходите и выбираете игру, которую загрузили, а затем выберите разрешение FullHD. [/ QUOTE]
   
  1. phuongtam2412
   thanks mod
    
 22. Eynar

  Eynar Thành Viên Dự Bị

 23. Hoangcheng

  Hoangcheng Thành Viên Dự Bị

 24. hoanghaND

  hoanghaND Thành Viên Chính Thức

 25. znchnk

  znchnk Thành Viên Dự Bị

 26. buiduyvuong93

  buiduyvuong93 Thành Viên Chính Thức

 27. gpa

  gpa Thành Viên Chính Thức

 28. Bảo

  Bảo Thành Viên Dự Bị

  Bảo
  Cách này có áp dụng được cho máy hàn k ạ
   
 29. youngbi

  youngbi Thành Viên Dự Bị

 30. Nguyễn Khắc Bình

  Nguyễn Khắc Bình Thành Viên Dự Bị

 31. LTD41296

  LTD41296 Thành Viên Chính Thức

  LTD41296
  Cho e hỏi sao e flash lại báo DLL quá cũ nhỉ? Và cách này có áp dụng cho G710ULM không?
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/11/18
  Phúc Dr. thích bài này.
 32. Nguyễn Khắc Bình

  Nguyễn Khắc Bình Thành Viên Dự Bị

  Nguyễn Khắc Bình
  Cùng câu hỏi ạ
   
 33. gdgsge

  gdgsge Thành Viên Dự Bị

  gdgsge
   
 34. gdgsge

  gdgsge Thành Viên Dự Bị

  gdgsge
  thanksssssssssssssssssssssssssssss
   
 35. giangnamytb

  giangnamytb Thành Viên Dự Bị

  giangnamytb
  Sau khi convert rồi có thể Update OTA không các bác
   
 36. giangnamytb

  giangnamytb Thành Viên Dự Bị

  giangnamytb
  bản G710ULM là bản nước nào thế các bạn, bản này là bản lock hay unlock, mình đang dùng bản này thấy bình thường mà
   
 37. iPhonecafe

  iPhonecafe Thành Viên Dự Bị

 38. matran3

  matran3 Thành Viên Chính Thức

 39. dwolf123

  dwolf123 Thành Viên Dự Bị

 40. 5centr5

  5centr5 Thành Viên Dự Bị

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay

Xuất Khẩu Lao Động