LineageOS Nougat 7.1.1 cho Xiaomi Mi3,Mi4

KieuTrinh1997 18/1/17 110
 1. yaroxlav

  yaroxlav Thành Viên Dự Bị

  yaroxlav
  up
   
 2. lov3.99

  lov3.99 Thành Viên Dự Bị

 3. xzmanhan

  xzmanhan Thành Viên Chính Thức

 4. Hoàng Văn Tình

  Hoàng Văn Tình Thành Viên Chính Thức

  Hoàng Văn Tình
  Hay
   
 5. lnprogn

  lnprogn Thành Viên Dự Bị

 6. Nam257

  Nam257 Thành Viên Dự Bị

 7. numberfour

  numberfour Thành Viên Dự Bị

  numberfour
  cảm ơn để test thử
   
 8. Hunh

  Hunh Thành Viên Dự Bị

  Hunh
  Hay
   
 9. zzuytu

  zzuytu Thành Viên Dự Bị

 10. Văn Hoàng Anh

  Văn Hoàng Anh Thành Viên Dự Bị

 11. DucToan1996

  DucToan1996 Thành Viên Dự Bị

  DucToan1996
  .......
   
 12. hunter4590

  hunter4590 Thành Viên Dự Bị

 13. ha ld

  ha ld Thành Viên Chính Thức

  ha ld
  Hgghn
   
 14. Trung Dức

  Trung Dức Thành Viên Dự Bị

 15. quanphamkt

  quanphamkt Thành Viên Dự Bị

 16. Duyyy

  Duyyy Thành Viên Dự Bị

  Duyyy
  ngon
   
 17. vuledat

  vuledat Thành Viên Dự Bị

 18. shinmin12

  shinmin12 Thành Viên Dự Bị

 19. Đinh Văn BÍnh

  Đinh Văn BÍnh Thành Viên Dự Bị

 20. Lê Hải Tâm

  Lê Hải Tâm Thành Viên Dự Bị

  Lê Hải Tâm
  Gâu gâu
   
 21. Tien Giap

  Tien Giap Thành Viên Dự Bị

 22. blockgsm

  blockgsm Thành Viên Dự Bị

 23. chinhnguyen6767

  chinhnguyen6767 Thành Viên Dự Bị

 24. Syluan

  Syluan Thành Viên Dự Bị

 25. KienMotNet123

  KienMotNet123 Thành Viên Dự Bị

 26. letuananhlcth

  letuananhlcth Thành Viên Dự Bị

  letuananhlcth
  có ổn định không các bác
   
 27. thủy

  thủy Thành Viên Dự Bị

  thủy
  ggg
   
 28. huygaune

  huygaune Thành Viên Chính Thức

 29. vankaaaa

  vankaaaa Thành Viên Dự Bị

 30. kainguyen9996

  kainguyen9996 Thành Viên Dự Bị

 31. kitana1111

  kitana1111 Thành Viên Dự Bị

  kitana1111
  good mnan