Điểm thưởng dành cho LinhPhi

 1. 30
  Thưởng vào: 29/12/15

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 29/12/15

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: 29/12/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 29/12/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 20
  Thưởng vào: 29/12/15

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 6. 10
  Thưởng vào: 29/12/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 7. 5
  Thưởng vào: 29/12/15

  Xdavn Resource

  Sử dụng resource

 8. 2
  Thưởng vào: 28/12/15

  Bài viết được Like

  Cần 2 like để được danh hiệu này

 9. 10
  Thưởng vào: 26/12/15

  Thành viên chính thức

  Cần mười post để được làm thành viên chính thức

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay

Xuất Khẩu Lao Động