Thông báo Tổng hợp các phiên bản LG G6 Models/Bands

Thông báo Tổng hợp các phiên bản LG G6 Models/Bands

LinhPhi 13/3/17 0
  1. LinhPhi

    LinhPhi is a Featured MemberLinhPhi 0974.919.281

    Thông tin tới anh em các phiên bản LG G6 và thông số băng tần sóng LG G6 cho anh em tham khảo

    lg-g6-fptshop-91.jpg
    1. G600K [KT Mobile - S. Korea]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B5 LTE: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B38/B40
    2. G600L [LG U+ - S. Korea]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B5 LTE: B1/B3/B5/B7 TD-LTE: B38/B40
    3. G600S [SKTelecom - S. Korea]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B5 LTE: B1/B3/B5/B17 TD-LTE: B38/B40
    4. H870/H870K/S/V [Europe]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 TD-LTE: B38/B40
    5. H870DS [Russia/Dual Sim]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 TD-LTE: B38/B40
    6. H871 [AT&T - USA]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B29/B30/B66
    7. H872 [USA]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B29/B30/B66
    8. H872PR [USA]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B29/B30/B66
    9. H873 [USA]: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B29/B30/B66
    10. LS993 [Sprint - USA]: CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE: B2/B4/B5/B12/B25/B26/B41
    11. AS993 [Brightpoint - USA]: CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE: B2/B4/B5/B12/B25/B26/B41
    12. US997 [U.S Cellular - USA]: CDMA: BC0/BC1 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B66
    13. VS998/B/G/P/T/W [Verizon Wireless - USA]: CDMA: BC0/BC1 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B66
     

    Welcome to Diễn đàn XDA Việt Nam

    Register to the forum today to experience the full range of features. All free !

    Đang tải...

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay

Tool Unlock Samsung