ROM Tổng hợp Firmware Stock ROM KDZ cho LG G6

LinhPhi 15/4/17 4
 1. LinhPhi

  LinhPhi 0974.919.281

  Chia sẻ tới anh em các bản rom stock rom cho LG G6 mới nhất. cách up rom như LG G5. LG G6 ra mắt sớm và các bản rom LG G6 cũng đc cập nhật sớm. tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có cách root cho LG G6

  g6-ux.jpg

  [parsehtml]
  <table style="height: 473px;" width="820">
  <tbody>
  <tr>
  <td width="116"></td>
  <td width="94">Model</td>
  <td width="126">Software Version</td>
  <td width="157">Download kdz</td>
  <td width="161">Download LG UP DLL G6</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>T-mobile</td>
  <td>LG-H872</td>
  <td>H87210e</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW0C99AA72CTAFUE0108FAF/H87210e_00_0322.kdz">H87210e_00_0322.kdz</a></td>
  <td>LGup_H872.msi</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>U.S. Cellular</td>
  <td>LGUS997</td>
  <td>US99711a_04_0322</td>
  <td><a href="http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G6/US997/US99711a_04_0322.kdz"> US99711a_04_0322.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Sprint</td>
  <td>LG-LS993</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Verizon</td>
  <td>VS988</td>
  <td>VS98811A_04_0406</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWEDQB2A723GA8S3AB0D4PU/VS98811A_04_0406_ARB00.kdz">VS98811A_04_0406_ARB00.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>AT&amp;T</td>
  <td>LG-H871</td>
  <td>&nbsp;System DUMP only</td>
  <td>&nbsp;System DUMP only</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>International</td>
  <td>LG-H870</td>
  <td></td>
  <td>&nbsp;<a href="https://www.mylgphones.com/lg-g6-h870-software-update-history">List of LG G6 H870 firmware</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>HongKong</td>
  <td>LG-H870DS</td>
  <td>&nbsp;<a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW4EQY7A72NSAIX0EE0DMT5/H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz">H870DS10b</a></td>
  <td>&nbsp;<a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW4EQY7A72NSAIX0EE0DMT5/H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz">H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz</a></td>
  <td>&nbsp;LGUP_H870.msi</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>France (Orange)</td>
  <td>LG-H870</td>
  <td>H87010d_00_ORG_COM_OP_0327</td>
  <td><a href="https://www.mylgphones.com/european-lg-g6-h870-software-update.html"> H87010d_00_ORG_COM_OP_0327.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Canada</td>
  <td>LG-H873</td>
  <td>&nbsp;H87310b</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW0C6VRA72SOARU9E808ZQI/H87310b_00_OPEN_CA_OP_0322.kdz">&nbsp;H87310b_00_OPEN_CA_OP_0322.kdz</a></td>
  <td>&nbsp;LGUP_H873,msi</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Korea</td>
  <td>LGM-G600K</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Korea</td>
  <td>LGM-G600L</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Korea</td>
  <td>LGM-G600S</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Africa / ZAF</td>
  <td>H87010f</td>
  <td>H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW67EX7A72I5A0L9A988EPX/H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327.kdz"> H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Italy</td>
  <td>LG-H870</td>
  <td>H87010d_00_OPEN_EU_OP_0327</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW48PHFA72H5ABC85E58LB8/H87010d_00_OPEN_EU_OP_0327.kdz"> H87010d_00_OPEN_EU_OP_0327.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  [/parsehtml][parsehtml]
  <div id="tablepress-2_wrapper" class="dataTables_wrapper no-footer"><table id="tablepress-2" class="tablepress tablepress-id-2 dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-2_info">
  <thead>
  <tr class="row-1 odd" role="row"><th class="column-1 sorting" tabindex="0" aria-controls="tablepress-2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Mã Model: activate to sort column ascending" style="width: 149.8px;">Mã Model</th><th class="column-2 sorting" tabindex="0" aria-controls="tablepress-2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Version: activate to sort column ascending" style="width: 129.8px;">Version</th><th class="column-3 sorting" tabindex="0" aria-controls="tablepress-2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Link Download: activate to sort column ascending" style="width: 260.8px;">Link Download</th></tr>
  </thead>
  <tbody class="row-hover">

  <tr class="row-2 even" role="row">
  <td class="column-1">G600K</td><td class="column-2">G600K12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/pYC3xz" rel="noopener" target="_blank">G600K12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-3 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600KP</td><td class="column-2">G600KP12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/7TOG7NO" rel="noopener" target="_blank">G600KP12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-4 even" role="row">
  <td class="column-1">G600KR</td><td class="column-2">G600KR12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/AhAfPx" rel="noopener" target="_blank">G600KR12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-5 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600L</td><td class="column-2">G600L12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/sM7XPe" rel="noopener" target="_blank">G600L12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-6 even" role="row">
  <td class="column-1">G600LP</td><td class="column-2">G600LP12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/BStdGS" rel="noopener" target="_blank">G600LP12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-7 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600LR</td><td class="column-2">G600LR12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/cj4UCDKJ" rel="noopener" target="_blank">G600LR12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-8 even" role="row">
  <td class="column-1">G600S</td><td class="column-2">G600S12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/8wQ3k8o" rel="noopener" target="_blank">G600S12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-9 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600SP</td><td class="column-2">G600SP12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/IxVzL" rel="noopener" target="_blank">G600SP12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-10 even" role="row">
  <td class="column-1">G600SR</td><td class="column-2">G600SR12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/mtnG" rel="noopener" target="_blank">G600SR12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr></tbody>
  </table><div class="dataTables_info" id="tablepress-2_info" role="status" aria-live="polite">Đang xem 1 đến 9 trong tổng số 9 mục</div><div class="dataTables_paginate paging_simple" id="tablepress-2_paginate"><a class="paginate_button previous disabled" aria-controls="tablepress-2" data-dt-idx="0" tabindex="0" id="tablepress-2_previous">Trước</a><a class="paginate_button next disabled" aria-controls="tablepress-2" data-dt-idx="1" tabindex="0" id="tablepress-2_next">Tiếp</a></div></div>
  [/parsehtml]
   

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn XDA Việt Nam

  Đăng ký tham gia diễn đàn ngay hôm nay để trải nghiệm đầy đủ các tính năng. Hoàn toàn miễn phí !

  Chỉnh sửa cuối: 26/2/18
  Đang tải...
 2. LinhPhi

  LinhPhi 0974.919.281

 3. MrKhanTG

  MrKhanTG Thành Viên Dự Bị

  MrKhanTG
  Giúp với máy mình

  LG-LS993 bị treo logo ko tìm thấy rom ai có xin giúp với thanks anh em
   
 4. nguyenbinh

  nguyenbinh Thành Viên Dự Bị

  nguyenbinh
 5. femen

  femen Thành Viên Dự Bị

  femen
  link chết hết rồi. bác cho e xin link mới đc không a