ROM Tổng hợp Firmware Stock ROM KDZ cho LG G6

LinhPhi 15/4/17 5
 1. LinhPhi

  LinhPhi is a Featured MemberLinhPhi 0974.919.281

  Chia sẻ tới anh em các bản rom stock rom cho LG G6 mới nhất. cách up rom như LG G5. LG G6 ra mắt sớm và các bản rom LG G6 cũng đc cập nhật sớm. tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có cách root cho LG G6

  g6-ux.jpg

  [parsehtml]
  <table style="height: 473px;" width="820">
  <tbody>
  <tr>
  <td width="116"></td>
  <td width="94">Model</td>
  <td width="126">Software Version</td>
  <td width="157">Download kdz</td>
  <td width="161">Download LG UP DLL G6</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>T-mobile</td>
  <td>LG-H872</td>
  <td>H87210e</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW0C99AA72CTAFUE0108FAF/H87210e_00_0322.kdz">H87210e_00_0322.kdz</a></td>
  <td>LGup_H872.msi</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>U.S. Cellular</td>
  <td>LGUS997</td>
  <td>US99711a_04_0322</td>
  <td><a href="http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G6/US997/US99711a_04_0322.kdz"> US99711a_04_0322.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Sprint</td>
  <td>LG-LS993</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Verizon</td>
  <td>VS988</td>
  <td>VS98811A_04_0406</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWEDQB2A723GA8S3AB0D4PU/VS98811A_04_0406_ARB00.kdz">VS98811A_04_0406_ARB00.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>AT&amp;T</td>
  <td>LG-H871</td>
  <td>&nbsp;System DUMP only</td>
  <td>&nbsp;System DUMP only</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>International</td>
  <td>LG-H870</td>
  <td></td>
  <td>&nbsp;<a href="https://www.mylgphones.com/lg-g6-h870-software-update-history">List of LG G6 H870 firmware</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>HongKong</td>
  <td>LG-H870DS</td>
  <td>&nbsp;<a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW4EQY7A72NSAIX0EE0DMT5/H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz">H870DS10b</a></td>
  <td>&nbsp;<a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW4EQY7A72NSAIX0EE0DMT5/H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz">H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz</a></td>
  <td>&nbsp;LGUP_H870.msi</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>France (Orange)</td>
  <td>LG-H870</td>
  <td>H87010d_00_ORG_COM_OP_0327</td>
  <td><a href="https://www.mylgphones.com/european-lg-g6-h870-software-update.html"> H87010d_00_ORG_COM_OP_0327.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Canada</td>
  <td>LG-H873</td>
  <td>&nbsp;H87310b</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW0C6VRA72SOARU9E808ZQI/H87310b_00_OPEN_CA_OP_0322.kdz">&nbsp;H87310b_00_OPEN_CA_OP_0322.kdz</a></td>
  <td>&nbsp;LGUP_H873,msi</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Korea</td>
  <td>LGM-G600K</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Korea</td>
  <td>LGM-G600L</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Korea</td>
  <td>LGM-G600S</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td>&nbsp;N/A</td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>South Africa / ZAF</td>
  <td>H87010f</td>
  <td>H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW67EX7A72I5A0L9A988EPX/H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327.kdz"> H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Italy</td>
  <td>LG-H870</td>
  <td>H87010d_00_OPEN_EU_OP_0327</td>
  <td><a href="http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW48PHFA72H5ABC85E58LB8/H87010d_00_OPEN_EU_OP_0327.kdz"> H87010d_00_OPEN_EU_OP_0327.kdz</a></td>
  <td></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  [/parsehtml][parsehtml]
  <div id="tablepress-2_wrapper" class="dataTables_wrapper no-footer"><table id="tablepress-2" class="tablepress tablepress-id-2 dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-2_info">
  <thead>
  <tr class="row-1 odd" role="row"><th class="column-1 sorting" tabindex="0" aria-controls="tablepress-2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Mã Model: activate to sort column ascending" style="width: 149.8px;">Mã Model</th><th class="column-2 sorting" tabindex="0" aria-controls="tablepress-2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Version: activate to sort column ascending" style="width: 129.8px;">Version</th><th class="column-3 sorting" tabindex="0" aria-controls="tablepress-2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Link Download: activate to sort column ascending" style="width: 260.8px;">Link Download</th></tr>
  </thead>
  <tbody class="row-hover">

  <tr class="row-2 even" role="row">
  <td class="column-1">G600K</td><td class="column-2">G600K12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/pYC3xz" rel="noopener" target="_blank">G600K12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-3 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600KP</td><td class="column-2">G600KP12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/7TOG7NO" rel="noopener" target="_blank">G600KP12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-4 even" role="row">
  <td class="column-1">G600KR</td><td class="column-2">G600KR12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/AhAfPx" rel="noopener" target="_blank">G600KR12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-5 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600L</td><td class="column-2">G600L12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/sM7XPe" rel="noopener" target="_blank">G600L12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-6 even" role="row">
  <td class="column-1">G600LP</td><td class="column-2">G600LP12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/BStdGS" rel="noopener" target="_blank">G600LP12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-7 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600LR</td><td class="column-2">G600LR12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/cj4UCDKJ" rel="noopener" target="_blank">G600LR12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-8 even" role="row">
  <td class="column-1">G600S</td><td class="column-2">G600S12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/8wQ3k8o" rel="noopener" target="_blank">G600S12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-9 odd" role="row">
  <td class="column-1">G600SP</td><td class="column-2">G600SP12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/IxVzL" rel="noopener" target="_blank">G600SP12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr><tr class="row-10 even" role="row">
  <td class="column-1">G600SR</td><td class="column-2">G600SR12G</td><td class="column-3"><a href="http://123link.pw/mtnG" rel="noopener" target="_blank">G600SR12g_00_1221.kdz</a></td>
  </tr></tbody>
  </table><div class="dataTables_info" id="tablepress-2_info" role="status" aria-live="polite">Đang xem 1 đến 9 trong tổng số 9 mục</div><div class="dataTables_paginate paging_simple" id="tablepress-2_paginate"><a class="paginate_button previous disabled" aria-controls="tablepress-2" data-dt-idx="0" tabindex="0" id="tablepress-2_previous">Trước</a><a class="paginate_button next disabled" aria-controls="tablepress-2" data-dt-idx="1" tabindex="0" id="tablepress-2_next">Tiếp</a></div></div>
  [/parsehtml]
   

  Welcome to Diễn đàn XDA Việt Nam

  Register to the forum today to experience the full range of features. All free !

  Chỉnh sửa cuối: 26/2/18
  TàiGP thích bài này.
  Đang tải...
 2. LinhPhi

  LinhPhi is a Featured MemberLinhPhi 0974.919.281

 3. MrKhanTG

  MrKhanTG Thành Viên Dự Bị

  MrKhanTG
  Giúp với máy mình

  LG-LS993 bị treo logo ko tìm thấy rom ai có xin giúp với thanks anh em
   
 4. nguyenbinh

  nguyenbinh Thành Viên Dự Bị

  nguyenbinh
 5. femen

  femen Thành Viên Dự Bị

  femen
  link chết hết rồi. bác cho e xin link mới đc không a
   
 6. TàiGP

  TàiGP Thành Viên Dự Bị

  TàiGP
  cho e xin link rom stock LG G6 với ạ
   

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay

Tool Unlock Samsung