ROM Tổng hợp rom gốc cho Samsung Galaxy Note 3 SM-N900

huyparody 11/11/16 0
 1. huyparody

  huyparody Ban Quản Trị Thành viên BQT

  samsung-galaxy-note3-1.jpg

  Như mọi người đã biết, chiếc Galaxy Note 3 đã xuất hiện ở thị trường VN từ khá sớm với phiên bản Octa Exynos mã hiệu là SM-N900. Đây cũng là phiên bản được bán chính hãng ở nước ta. Trong topic, bạn sẽ tìm được hướng dẫn cách up ROM gốc cho Note3 và link downdoad các bản của các nước khác nhau:

  Anh em lưu ý, kể từ khi update lên các base MJ6, MJ7, SS đã lock bootloader và thêm phần check warranty bit trong download mode:
  - Warranty bit = 0 : Bảo hành bình thường.
  - Warranty bit = 1 : (như ở dưới) thì SS sẽ từ chối bảo hành.

  Hiện tại chưa có cách nào để RESET được warranty bit này được cả, vậy nên anh em cân nhắc trc khi update lên Stock ROM đối với 2 base này qua Odin hoặc OTA nhé, ko thì lại ko đc bảo hành. Đặc biệt với anh em ĐÃ TỪNG ROOT máy là warranty bit sẽ = 1 sau khi update lên Stock MJ6, MJ7.


  Công cụ up ROM gốc:
  - Odin mới nhất: Download Odin 3.09 – Link 1 / Link 2
  - Link ROM gốc:

  Latest Firmware Releases (Sorted by Changelist):
  -----------------------------------------------
  Build Date: 05.11.2013 -> Region: TGY (Hong Kong) PDA: N900ZSUCMK1 Changelist: 2030173 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 05.11.2013 -> Region: BRI (Taiwan) PDA: N900ZSUCMK1 Changelist: 2030173 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: THL (Thailand) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: TML (Bangladesh) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: SER (Russia) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: INU (India) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: INS (India) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: CAC (Uzbekistan) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: SKZ (Kazakhstan) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XSP (Singapore) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XXV (Vietnam) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XTC (Philippines (Sun)) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: SEK (Ukraine (Kyivstar)) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XSE (Indonesia) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 22.10.2013 -> Region: UFN (Argentina (Moviestar)) PDA: N900UBUCMJ6 Changelist: 1948496 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 21.10.2013 -> Region: SER (Russia) PDA: N900XXUCMJ6 Changelist: 1938732 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 21.10.2013 -> Region: ILO (Israel) PDA: N900XXUCMJ6 Changelist: 1938732 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 16.10.2013 -> Region: BRI (Taiwan) PDA: N900ZSUBMJ2 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 16.10.2013 -> Region: TGY (Hong Kong) PDA: N900ZSUBMJ2 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 08.10.2013 -> Region: TTT (Trinidad and Tobago) PDA: N900UBUBMJ2 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CHO (Chile) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TTT (Trinidad and Tobago) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: ARO (Argentina) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TPA (Panama) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: UPO (Uruguay) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: DOR (Dominica) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: PCW (Panama) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CTP (Argentina) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CTI (Argentina (Claro)) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: PSN (Argentina (Personal)) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: UFN (Argentina (Moviestar)) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SER (Russia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XTC (Philippines (Sun)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: THL (Thailand) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XSE (Indonesia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XSP (Singapore) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XXV (Vietnam) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: INU (India) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: PAK (Pakistan (PAK)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MWD (Morocco (MWD)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TML (Bangladesh) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: EGY (Egypt) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: NPL (Nepal) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MID (Iraq) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: ILO (Israel) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: AFG (Afghanistan) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: INS (India) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SLK (Sri Lanka) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MAT (Morocco (MAT)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XFE (South Africa) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: KSA (Saudi Arabia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MRT (N/A) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: KEN (Kenya) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XFA (South Africa) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: AFR (Kenya) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: FWD (Morocco) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: ECT (Nigeria) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XSG (United Arab Emirates) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CAC (Uzbekistan) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SKZ (Kazakhstan) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SEK (Ukraine (Kyivstar)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TUN (Tunisia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: BRI (Taiwan) PDA: N900ZSUBMI5 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: TGY (Hong Kong) PDA: N900ZSUBMI5 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: UPO (Uruguay) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: TTT (Trinidad and Tobago) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: PET (Peru) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: CHO (Chile) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: TGP (N/A) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: PGU (N/A) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  -----------------------------------------------


  Nguồn: Choimobile.vn
   

  Welcome to Diễn đàn XDA Việt Nam

  Register to the forum today to experience the full range of features. All free !

  Đang tải...

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay

Xuất Khẩu Lao Động