ROM Tổng hợp ROM Stock cho điện thoại Gionee

ROM Tổng hợp ROM Stock cho điện thoại Gionee

LinhPhi 17/4/16 1
 1. LinhPhi

  LinhPhi is a Featured MemberLinhPhi 0974.919.281

  Gionee-s6.jpg

  Rom Stock cho Gionee:
  Gionee D1, Gionee E3, Gionee E5, Gionee E6 Mini, Gionee E7, Gionee E7 Mini, Gionee G1, Gionee G2, Gionee G3, Gionee G4, Gionee G5, Gionee GN137, Gionee GN150, Gionee GN206, Gionee GN305, Gionee GN700T T0717, Gionee GN700T T0718, Gionee GN705T, Gionee GN705W, Gionee GN708W, Gionee GN800, Gionee GN810, Gionee GN818T, Gionee GN868, Gionee GN868H, Gionee GNX805, Gionee M2, Gionee P1, Gionee P2, Gionee P2S, Gionee P3, Gionee P4, Gionee S5.5, Gionee V1, Gionee V2, Gionee V3, Gionee V4, Gionee V4s, Gionee V5, Gionee V182, Gionee V185, Gionee W800, Gionee X817, Gionee X817 Int

  Tên gọi Model Phiên bản Dung lượng Hướng dẫn Tải về
  Gionee D1 Dream 1 4.2.1 594M Xem tại đây Download
  Gionee E3 Elife E3 4.4.2 770MXem tại đây Download
  Gionee E5 Elife E5 4.2 631M Xem tại đây
  Gionee E6 Elife E6 4.2 900M Xem tại đây Download
  Gionee E6 Mini Elife E6 Mini Xem tại đây Download
  Gionee E7 (16GB) Elife E7 4.4.2 2G Xem tại đây Download
  Gionee E7 (32GB) Elife E7 4.4.2 2G Xem tại đây Download
  Gionee E7 Mini Elife E7 Mini 4.4.2 762M Xem tại đây Download
  Gionee F103 F103 5.0 2G Xem tại đây Download
  Gionee G1 Elife G1 4.0 338M Xem tại đây Download
  Gionee G2 Elife G2 4.1 530M Xem tại đây Download
  Gionee G3 (512MB Ram) Elife G3 4.2 609M Xem tại đây Download
  Gionee G3 (1GB Ram) Elife G3 4.2 603M Xem tại đây Download
  Gionee G3 (8GB ROM) Elife G3 4.2 646M Xem tại đây Download
  Gionee G4 Elife G4 4.2 730M Xem tại đây Download
  Gionee G5 Elife G5 4.4 956M Xem tại đây Download
  Gionee GN137 GN137 Xem tại đây Download
  Gionee GN150 GN150 Xem tại đây Download
  Gionee GN206 GN206 Xem tại đây Download
  Gionee GN305 GN305 Xem tại đây
  Gionee GN700T T0717 GN700T T0717 Xem tại đây
  Gionee GN700T T0718 GN700T T0718 Xem tại đây Download
  Gionee GN705T GN705T Xem tại đây Download
  Gionee GN705W GN705W Xem tại đây Download
  Gionee GN708W GN708W Xem tại đây Download
  Gionee GN800 GN800 Xem tại đây Download
  Gionee GN810 GN810 Xem tại đây Download
  Gionee GN818T GN818T Xem tại đây Download
  Gionee GN868 GN868 Xem tại đây Download
  Gionee GN868H GN868H Xem tại đây Download
  Gionee GNX805 GNX805 Xem tại đây Download
  Gionee M2 M2 4.4.2 689M Xem tại đây Download
  Gionee M2 (8GB ROM) M2 4.4.2 625M Xem tại đây Download
  Gionee M3 M3 4.4.2 998M Xem tại đây Download
  Gionee M3 M3 5.0 1G Xem tại đây Download
  Gionee M4 M4 5.0 1G Xem tại đây Download
  Gionee P1 Poineer P1 2.3 179M Xem tại đây Download
  Gionee P2 Poineer P2 4.2 660M Xem tại đây Download
  Gionee P2M P2M 5.1 1G Xem tại đây Download
  Gionee P2S Poineer P2S 4.2 671M Xem tại đây Download
  Gionee P3 Poineer P3 4.4 861M Xem tại đây Download
  Gionee P3S Poineer P3S 5.1 1G Xem tại đây Download
  Gionee P4 Poineer P4 4.4.2 897M Xem tại đây Download
  Gionee P4S Poineer P4S 4.4.2 935M Xem tại đây Download
  Gionee P6 Poineer P6 5.0 954M Xem tại đây Download
  Gionee S5.1 Elife S5.1 4.4.2 1G (*) Download
  Gionee S5.5 Elife S5.5 5.0 1G (*) Download
  Gionee S7 S7 5.0 1G Download
  Gionee V1 CTRL V1 4.0.4 305M Xem tại đây Download
  Gionee V2 CTRL V2 4.0.4 298M Xem tại đây Download
  Gionee V3 CTRL V3 4.0.4 388M Xem tại đây Download
  Gionee V4 CTRL V4 4.2 575M Xem tại đây Download
  Gionee V4s Elife V4s 5.0 1G Xem tại đây Download
  Gionee V5 CTRL V5 5.0 1 1G (*) Download
  Gionee V6L V6L 5.0 3G Download
  Gionee V182 V182 Xem tại đây Download
  Gionee V185 V185 Xem tại đây Download
  Gionee W800 W800 Xem tại đây Download
  Gionee X817 X817 Xem tại đây Download
  Gionee X817 Int X817 Int Xem tại đây Download
   

  Welcome to Diễn đàn XDA Việt Nam

  Register to the forum today to experience the full range of features. All free !

  Chỉnh sửa cuối: 17/4/16
  Đang tải...
 2. minhtrinhthanbi

  minhtrinhthanbi Thành Viên Dự Bị

  minhtrinhthanbi
  Cho mình xin Rom Gione S Plus Tiếng việt. Xin cám ơn
   

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay