Điện thoại Smartphone

ROM Tổng hợp Rom Stock cho Lenovo

LinhPhi18/4/16

Rate this thread:
/5,
 1. LinhPhi

  LinhPhi 0974.919.281

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  1,149
  Đã được thích:
  3,811
  Điểm thành tích:
  149
  Tham gia ngày
  25/12/15

  Lượt xem: 2,955

  lenovo-rom-desktop.jpg

  Lenovo A60 Stock Rom

  Model: Lenovo A60
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 115 MB
  Download

  Lenovo A60+ Stock Rom
  Model: Lenovo A60+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 201 MB
  Download

  Lenovo A66 Stock Rom

  Model: Lenovo A66
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 184 MB
  Download

  Lenovo A269 Stock Rom

  Model: Lenovo A269
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 161 MB
  Download

  Lenovo A269i Stock Rom

  Model: Lenovo A269i
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 190 MB
  Download

  Lenovo A300T Stock Rom

  Model: Lenovo A300T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.5
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 241 MB
  Download

  Lenovo A308T Stock Rom

  Model: Lenovo A308T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.5
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 229 MB
  Download

  Lenovo A316 Stock Rom

  Model: Lenovo A316
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 201 MB
  Download

  Lenovo A318T Stock Rom

  Model: Lenovo A318T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 205 MB
  Download

  Lenovo A369i Stock Rom

  Model: Lenovo A369i
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 532 MB
  Download

  Lenovo A376 Stock Rom

  Model: Lenovo A376
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.3
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 289 MB
  Download

  Lenovo A390 Stock Rom

  Model: Lenovo A390
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 430 MB
  Download

  Lenovo A398T+ Stock Rom

  Model: Lenovo A398T+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 312 MB
  Download

  Lenovo A516 Stock Rom

  Model: Lenovo A516
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 811 MB
  Download

  Lenovo A586 Stock Rom

  Model: Lenovo A586
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Dung lượng: 204 MB
  Download

  Lenovo A590 Stock Rom

  Model: Lenovo A590
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 737 MB
  Download

  Lenovo A630 Stock Rom

  Model: Lenovo A630
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 753 MB
  Download

  Lenovo A630T Stock Rom

  Model: Lenovo A630T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 378 MB
  Download

  Lenovo A680 Stock Rom

  Model: Lenovo A680
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.09 GB
  Download

  Lenovo A690 Stock Rom

  Model: Lenovo A690
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 141 MB
  Download

  Lenovo A706 Stock Rom

  Model: Lenovo A706
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1 GB
  Download

  Lenovo A766 Stock Rom

  Model: Lenovo A766
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 428 MB
  Download

  Lenovo A798T Stock Rom

  Model: Lenovo A798T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 353 MB
  Download

  Lenovo A800 Stock Rom

  Model: Lenovo A800
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 342 MB
  Download

  Lenovo A820 Stock Rom

  Model: Lenovo A820
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 341 MB
  Download

  Lenovo A828T Stock Rom

  Model: Lenovo A828T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Dung lượng: 452 MB
  Download

  Lenovo A830 Stock Rom

  Model: Lenovo A830
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 768 MB
  Download

  Lenovo A850 Stock Rom

  Model: Lenovo A850
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 839 MB
  Download

  Lenovo A850+ Stock Rom

  Model: Lenovo A850+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 900 MB
  Download

  Lenovo A859 Stock Rom

  Model: Lenovo A859
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫ
  Dung lượng: 1.1 GB
  Download

  Lenovo A880 Stock Rom

  Model: Lenovo A880
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 431 MB
  Download

  Lenovo A889 Stock Rom

  Model: Lenovo A889
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 493 MB
  Download

  Lenovo A1000-F Stock Rom

  Model: Lenovo A1000-F
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 426 MB
  Download

  Lenovo A2107 Stock Rom

  Model: Lenovo A2107
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 100 MB
  Download

  Lenovo A3000 Stock Rom

  Model: Lenovo A3000
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 571 MB
  Download

  Lenovo K900 Stock Rom

  Model: Lenovo K900
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Dung lượng: 646 MB
  Download

  Lenovo P700I Stock Rom

  Model: Lenovo P700I
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 250 MB
  Download

  Lenovo P770 Stock Rom

  Model: Lenovo P770
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 528 MB
  Download

  Lenovo P780 Stock Rom

  Model: Lenovo P780
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 704 MB
  Download

  Lenovo S560 Stock Rom

  Model: Lenovo S560
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 691 MB
  Download

  Lenovo S750 Stock Rom

  Model: Lenovo S750
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 865 MB
  Download

  Lenovo S870E Stock Rom

  Model: Lenovo S870E
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 397 MB
  Download

  Lenovo S880 Stock Rom

  Model: Lenovo S880
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 353 MB
  Download

  Lenovo S880I Stock Rom

  Model: Lenovo S880I
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 718 MB
  Download

  Lenovo S890 Stock Rom

  Model: Lenovo S890
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 699 MB
  Download

  Lenovo S898T Stock Rom

  Model: Lenovo S898T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 551 MB
  Download

  Lenovo S898T+ Stock Rom

  Model: Lenovo S898T+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 779 MB
  Download

  Lenovo S920 Stock Rom

  Model: Lenovo S920
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 350 MB
  Download

  Lenovo S930 Stock Rom

  Model: Lenovo S930
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.1 GB
  Download

  Lenovo S938T Stock Rom

  Model: Lenovo S938T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.28 GB
  Download

  Lenovo S939 Stock Rom

  Model: Lenovo S939
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.36 GB
  Download

  Lenovo S960 Stock Rom

  Model: Lenovo S960
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 728 MB
  Download

  Lenovo S968T Stock Rom

  Model: Lenovo S968T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 739 MB
  Download
   
  Bài viết mới

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. bobobo99

  bobobo99 Thành Viên Dự Bị

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  2
  Tham gia ngày
  26/5/16
  ad ơi có thể làm giúp e cai twrp recovery của lenovo vipe p1 với. cảm ơn ad nhiều ak
   
 3. thanh1224

  thanh1224 Thành Viên Chính Thức

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  12
  Tham gia ngày
  5/6/16
  A1000 phone đâu
   
 4. duyan234

  duyan234 Thành Viên Dự Bị

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/9/16
  AD CẬP NHẬT STOCK ROM CHO LENOVO A1000 5.0 LOLLIPOP
  MÁY E BỊ TREO LOGO RỒI...
  HELP......!!!
   
 5. Lehieu59

  Lehieu59 Thành Viên Dự Bị

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  24/6/17
  0962150650 ll minh hd cho
   
 6. Lehieu59

  Lehieu59 Thành Viên Dự Bị

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  24/6/17
  0962150650 ll minh hd
   
 7. Lehieu59

  Lehieu59 Thành Viên Dự Bị

  XDAVN.COM
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  24/6/17
  0962150650 ll minh hd
   

Chia sẻ trang này

Share
Điện thoại Smartphone
Galaxy S8 Plus Xach Tay
Đang tải...